வேளாண்மை கணக்கெடுப்பு மற்றும் இடுபொருட்கள் ஆய்வு அறிக்கை

இந்த பக்கம் தமிழ் மொழியில் இல்லை , ஆங்கிலத்தில் படிக்க கீழே உள்ள இணைப்பைக் சொடுக்கவும்
https://statistics.py.gov.in/வேளாண்மை-கணக்கெடுப்பு-மற்றும்-உள்ளீட்டு-ஆய்வு-அறிக்கை

முந்தைய பக்கத்திற்குத் திரும்புக | பக்கம் கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்ட தேதி: 04-03-2019