தொழில்துறை உற்பத்தியில் குறியீட்டு எண் 2015-16 & 2016-17

இந்த பக்கம் தமிழ் மொழியில் இல்லை , ஆங்கிலத்தில் படிக்க கீழே உள்ள இணைப்பைக் சொடுக்கவும்
https://statistics.py.gov.in/தொழில்துறை-உற்பத்தியில்-குறியீட்டு-எண்-2015-16-2016-17

முந்தைய பக்கத்திற்குத் திரும்புக | பக்கம் கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்ட தேதி: 11-06-2019