தொழில்துறை உற்பத்தி 2010-11 முதல் 2014-15 வரை குறியீட்டு எண்

இந்த பக்கம் தமிழ் மொழியில் இல்லை , ஆங்கிலத்தில் படிக்க கீழே உள்ள இணைப்பைக் சொடுக்கவும்
https://statistics.py.gov.in/தொழில்துறை-உற்பத்தி-2010-11-முதல்-2014-15-வரை-குறியீட்டு-எண்

முந்தைய பக்கத்திற்குத் திரும்புக | பக்கம் கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்ட தேதி: 11-06-2019