பொருளாதாரம் மற்றும் புள்ளி விவர இயக்கத்தின் இயக்குனராக முனைவர் இரா.ராமகிருஷ்ணன் அவர்கள் பதவி ஏற்றல் - சுற்றறிக்கை

இந்த பக்கம் தமிழ் மொழியில் இல்லை , ஆங்கிலத்தில் படிக்க கீழே உள்ள இணைப்பைக் சொடுக்கவும்
https://statistics.py.gov.in/மின்னூட்டத்தின்-அனுமானம்-போன்ற-பொருளாதாரம்-மற்றும்-புள்ளியியல்-இயக்குனரகம்

முந்தைய பக்கத்திற்குத் திரும்புக | பக்கம் கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்ட தேதி: 13-06-2020