பயன்பாட்டு விதிமுறைகள்

மறுப்பு

இந்த வலைத்தளம் பொருளாதாரம் மற்றும் புள்ளிவிவர இயக்குனரகம், புதுச்சேரி அரசால் வடிவைமைக்கபட்டு பராமரிக்கப்படுகிறது. இந்த வலைதளத்தில் உள்ள உள்ளடக்கத்தின் துல்லியம் மற்றும் நாணயத்தை உறுதிப்படுத்த அனைத்து முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டாலும், சட்டத்தின் ஒரு அறிக்கையாக அல்லது எந்த சட்ட நோக்கத்திற்காகவும் பயன்படுத்தப்படக்கூடாது. பயனாளிகள் சம்பந்தப்பட்ட அரசாங்க துறை (கள்) மற்றும் / அல்லது பிற ஆதாரங்கள் மூலம் எந்தவொரு தகவலையும் சரிபார்க்க / அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள் மற்றும் வலைதளத்தில் வழங்கப்பட்ட தகவல்களுக்கு முன்னர் பொருத்தமான பொருத்தமான தொழில்முறை ஆலோசனையைப் பெறுவதற்கு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.

தனியுரிமை கொள்கை

இந்த வலைத்தளம் பொருளாதாரம் மற்றும் புள்ளிவிவர இயக்குனரகம், புதுச்சேரி அரசால் பராமரிக்கப்படுகிறது. இந்த வலைத்தளம் உங்களிடமிருந்து எந்த தனிப்பட்ட தகவலையும் (பெயர், தொலைபேசி எண் அல்லது மின்னஞ்சல் முகவரி போன்றவை) தானாகவே கைப்பற்றாது, அது உங்களை தனிப்பட்ட முறையில் அடையாளம் காண உதவுகிறது. தனிப்பட்ட தகவலை வழங்க இந்த வலைதளம் உங்களை வேண்டுகோள் விடுத்தால், தகவல் சேகரிக்கப்படும் குறிப்பிட்ட நோக்கங்களுக்காக நீங்கள் தெரிவிக்கப்படுவீர்கள், உங்கள் தனிப்பட்ட தகவலைப் பாதுகாக்க போதுமான பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும். எந்தவொரு மூன்றாம் தரப்பினருக்கும் (பொது / தனியார்) இந்தியாவின் இணையதள தளத்தில் தன்னார்வத் தனியாக அடையாளம் காணக்கூடிய தகவலை நாங்கள் விற்கவோ அல்லது பகிர்ந்து கொள்ளவோ ​​கூடாது. இந்த வலைதளத்தில் வழங்கப்பட்ட எந்த தகவலும் இழப்பு, தவறான பயன்பாடு, அங்கீகரிக்கப்படாத அணுகல் அல்லது வெளிப்படுத்தல், மாற்றம் அல்லது அழிப்பு ஆகியவற்றிலிருந்து பாதுகாக்கப்படும். இணைய நெறிமுறை (IP) முகவரிகள், டொமைன் பெயர், உலாவி வகை, இயக்க முறைமை, பார்வையிட்ட நாள் மற்றும் நேரம் மற்றும் பார்வையிட்ட பக்கங்களும். தளத்தை சேதப்படுத்தும் முயற்சியானது கண்டறியப்பட்டாலன்றி, எங்கள் முகவரியினை பார்வையிடும் நபர்களின் அடையாளத்துடன் இந்த முகவரிகளை நாங்கள் இணைக்க முயற்சிக்கவில்லை.

கொள்கை இணைக்கும்

பொருளாதாரம் மற்றும் புள்ளிவிவர இயக்குனரகம், புதுச்சேரி வலைத்தளங்களுடனான மற்ற வலைத்தளங்களுடனான இணைப்புக்கள் இந்த வலைப்பின்னலில் வழங்கப்படும் தகவலுடன் நேரடியாக இணைப்பதை நாங்கள் எதிர்க்க மாட்டோம், இதற்கு முன் எந்த அனுமதியும் தேவையில்லை. எவ்வாறாயினும், இந்த வலைதளத்தில் வழங்கப்பட்டுள்ள எந்தவொரு இணைப்புகளையும் பற்றி எங்களுக்குத் தெரிவிக்க விரும்புகிறோம், இதன் மூலம் எந்த மாற்றங்களையும் அல்லது புதுப்பித்தல்களையும் அறிவிக்க முடியும். மேலும், உங்கள் தளங்களில் உள்ள எங்கள் பக்கங்களில் ஏற்றப்படும் எங்கள் பக்கங்களை அனுமதிக்க மாட்டோம். இந்த வலைப்பக்கத்தில் உள்ள பக்கங்கள் பயனர் புதிதாக திறக்கப்பட்ட உலாவி சாளரத்தில் ஏற்ற வேண்டும். புற வலைத்தளங்கள் / இணையதளங்களுக்கான இணைப்புகள் இந்த வலைப்பின்னலின் பல இடங்களில், நீங்கள் மற்ற வலைத்தளங்கள் / இணையதளங்களுக்கான இணைப்புகளைக் காணலாம். இந்த இணைப்புகள் உங்கள் வசதிக்காக வைக்கப்பட்டுள்ளன. பொருளாதாரம் மற்றும் புள்ளிவிவர இயக்குனரகம், புதுச்சேரிஇணைக்கப்பட்ட வலைத்தளங்களின் உள்ளடக்கம் மற்றும் நம்பகத்தன்மைக்கு பொறுப்பு அல்ல, அவற்றுள் வெளிப்படுத்தப்படும் காட்சிகள் அவசியமாக இல்லை. இந்த வலைதளத்தில் உள்ள இணைப்பு அல்லது அதன் பட்டியலைக் கொண்டிருப்பது எந்தவொரு வகையிலும் ஒப்புதலாக கருதப்படக்கூடாது. இந்த இணைப்புகள் எல்லா நேரங்களிலும் வேலை செய்யும் என்று நாங்கள் உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது, மேலும் இணைக்கப்பட்ட பக்கங்களின் கிடைப்பதில் எங்களுக்கு கட்டுப்பாடு இல்லை.

பதிப்புரிமை கொள்கை

அனைத்து பதிப்புரிமைகளும் பொருளாதாரம் மற்றும் புள்ளிவிவர இயக்குனரகம், புதுச்சேரி இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்ட பொருள் அல்லாத பொருள் ஆராய்ச்சி, தனியார் ஆய்வு, மறுஆய்வு மற்றும் செய்தி அறிக்கை ஆகியவற்றின் நோக்கத்திற்காக முறையான அனுமதியின்றி மீண்டும் தயாரிக்கப்படலாம். எனினும், பொருள் துல்லியமாக இனப்பெருக்கம் செய்யப்பட வேண்டும், அது ஒரு தவறான முறையில் அல்லது ஒரு தவறான சூழலில் பயன்படுத்தப்படக்கூடாது. இந்தத் தகவலை மறுசீரமைக்க அனுமதிகள் மூன்றாம் தரப்பினரின் பதிப்புரிமை என அடையாளம் காணப்பட்ட எந்தவொரு உள்ளடக்கத்தையும் நீட்டாது. அத்தகைய பொருள் இனப்பெருக்கம் செய்ய அங்கீகாரம் பதிப்புரிமை வைத்திருப்பவர்களிடமிருந்து பெறப்பட வேண்டும்.

சட்ட அறிவிப்பு கொள்கை

இந்த தளத்தில் உள்ள அனைத்து உள்ளடக்கங்களும் நிர்வகிக்கப்படுகிறது பொருளாதாரம் மற்றும் புள்ளிவிவர இயக்குனரகம், புதுச்சேரி அரசால் இந்த வலைத்தளம் பொருளாதாரம் மற்றும் புள்ளிவிவர இயக்குனரகம், புதுச்சேரி அரசால் நிர்வகிக்கப்படுகிறது அனைத்து உள்ளடக்கங்களும் பதிப்புரிமை சட்டங்கள் மற்றும் சர்வதேச ஒப்பந்தங்கள் மூலம் பாதுகாக்கப்படுகிறது. நீங்கள் வணிக அல்லாத நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே உங்கள் தனிப்பட்ட பயன்பாட்டிற்கு உள்ளடக்கத்தை பதிவிறக்கம் செய்யலாம், ஆனால் உள்ளடக்கத்தை மாற்றவோ அல்லது மறுபயன்பாடு செய்யவோ அனுமதிக்கப்படவில்லை. உள்ளடக்கத்தை வேறு விதமாக நகலெடுக்கவோ அல்லது பயன்படுத்தவோ முடியாது. இந்த தளத்தில் புதுப்பித்த மற்றும் துல்லியமான தகவலை உள்ளடக்குவதற்கு நாங்கள் நியாயமான முயற்சிகள் எடுப்போம், ஆனால் வழங்கப்பட்ட தகவல்களின் துல்லியம், நாணயம் அல்லது முழுமைக்கு எந்த பிரதிநிதிகளும் உத்தரவாதங்களும் இல்லை. இந்தத் தளத்தில் வழங்கப்பட்ட எந்த தகவலிலும் உங்கள் அணுகல் அல்லது அணுக முடியாத தன்மை, இந்தத் தளம் அல்லது உங்கள் நம்பகத்தன்மையிலிருந்து எந்தவொரு சேதத்திற்கும் அல்லது காயத்திற்கும் நாங்கள் பொறுப்பல்ல. இந்த தளம் மற்ற தளங்களுக்கான இணைப்புகள் அல்லது குறிப்புகளை வழங்கலாம், ஆனால் அத்தகைய பிற தளங்களின் உள்ளடக்கம் எங்களுக்கு எந்தவொரு பொறுப்பும் இல்லை மற்றும் அந்த உள்ளடக்கத்திலிருந்து எழும் எந்தவொரு சேதத்திற்கும் அல்லது காயத்திற்கும் பொறுப்பாகாது. மற்ற தளங்களுக்கான எந்த இணைப்புகளும் இந்த தளத்தின் பயனர்களுக்கு மட்டும் வசதிக்காக வழங்கப்படுகின்றன. இந்த தளத்தின் வர்த்தக முத்திரைகள், சேவை முத்திரை, வர்த்தக பெயர்கள், வர்த்தக உடை மற்றும் பொருட்கள் ஆகியவை அமெரிக்காவிலும் சர்வதேச அளவிலும் பாதுகாக்கப்படுகின்றன. நிறுவனத்தின் எந்தவொரு தயாரிப்புகள் அல்லது சேவைகள் அடையாளம் காணாமல் தவிர, இந்த தளத்தின் உரிமையாளர்களின் முன், எழுதப்பட்ட அங்கீகாரமின்றி எந்தவொரு பயன்பாடும் பயன்படுத்தப்படக்கூடாது. இந்த தளத்தின் மின்னணு தகவல்தொடர்புகளில் தனிப்பட்ட முறையில் அடையாளம் காணக்கூடிய தகவல் இந்த தளத்தின் தனியுரிமைக் கொள்கையால் நிர்வகிக்கப்படுகிறது. எந்தவொரு நோக்கத்திற்காகவும், எந்த யோசனையுடனும், கண்டுபிடிப்புகளோடும், கருத்துக்களுடனும், உத்திகளுடனும், தெரிந்துகொள்ளும் விதமாகவும், அத்தகைய தகவல்களில் மற்ற எல்லா தகவலையும் பயன்படுத்த அல்லது நகலெடுக்கலாம். இத்தகைய நோக்கங்கள் மூன்றாம் தரப்பினருக்கும் / அல்லது அபிவிருத்தி, உற்பத்தி மற்றும் / அல்லது மார்க்கெட்டிங் பொருட்கள் அல்லது சேவைகளுக்கு வெளிப்படுத்தப்படலாம். இந்த தளத்திற்கு அல்லது வேறு எந்த தகவலையும் அனுப்பியவர் அதன் உண்மைத்தன்மையையும் துல்லியத்தையும் உள்ளடக்கிய உள்ளடக்கத்தையும் தகவல்களையும் பொறுப்பேற்க வேண்டும்.

முந்தைய பக்கத்திற்குத் திரும்புக | பக்கம் கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்ட தேதி: 28-03-2019